PRESS & NYHETER

Senaste nyheterna:

Händelse: 2024-05-07 - 2024-05-08


Samverkan: Kvarkenrådet på plats i Lycksele!

Den 7-8 maj besökte Kvarkenrådet EGTS Lycksele Kommun för dialoger kring samverkan och viktig infrastruktur. Föreningen Blå Vägen fanns på plats för att presentera vår verksamhet och vikten av ett väl fungerande öst-västligt stråk...

Publicerad i VK: 2024-04-24


Debatt: E12-stråket och tvärbanan Hällnäs-Storuman är viktiga för hela Sverige

Tvärbanan är redan idag en väl integrerad del i det nationella transportsystemet men är också en viktig länk i det öst-västliga nordiska stråk som via E12 Vasa-Umeå-Mo i Rana, knyter samman Finland, Sverige och Norge...

unsplash