UTVECKLAR STRÅKET FÖR EN STARK OCH HÅLLBAR TILLVÄXTKORRIDOR

Föreningen Blå Vägen består av fem kommuner i samverkan; Umeå, Vännäs, Vindeln, Lycksele och Storuman. Samtliga belägna längs den svenska delen av Europaväg 12. Föreningens ändamål är att gemensamt med andra aktörer, både inom landet och i grannländerna, verka för en stark och hållbar tillväxtkorridor samt att minska gränshinder i den öst-västliga riktningen. 

Den Blå Vägen

Blå vägen är en internationellt känd turistväg som sträcker sig mellan Mo i Rana i Norge och Pudozj/Petrozavodsk i Ryssland. En stor del av vägen delar samma sträckning som Europaväg 12 (E12). Namnet Blå Vägen kommer från att man vid planering hade ritat vägen på en karta med blå penna, ett namn som även inspireras av de vattendrag som återfinns längs hela vägen.

unsplash