SAMVERKAN FÖR GRÖN TILLVÄXT FRÅN ÖST TILL VÄST!

Verkar för en stark och hållbar tillväxtkorridor

Föreningen Blå Vägen består av fem kommuner i samverkan; Umeå, Vännäs, Vindeln, Lycksele och Storuman. Samtliga belägna längs den svenska delen av Europaväg 12. Föreningens ändamål är att gemensamt med andra aktörer, både inom landet och i grannländerna, verka för en stark och hållbar tillväxtkorridor samt att minska gränshinder i den öst-västliga riktningen.

STRATEGI 2030

Infrastruktur


För att främja utveckling och tillväxt behövs en robust infrastruktur som fungerar över administrativa gränser av olika slag - istället för att förstärka dem. 

Transporter


Fokusområdet transporter handlar om det som rör sig på infrastrukturen. Vi pratar bl.a. persontransporter, persontågstrafik, elflygplan och godstransporter.

Näringsliv & Kompetensförsörjning


För att säkra framtidens välfärd och ekonomiska utveckling behöver vi attrahera och behålla rätt kompetens genom gott samarbete och komplettering mellan kommuner.

Aktuellt

Tillsammans samverkar vi med andra aktörer, både inom landet och i grannländerna, för att möta vårt ändamål. I nuläget presenteras pågående och aktuella projekt. Välkommen att komma i kontakt med föreningen för mer information.

unsplash