MINSKAR GRÄNSHINDER OCH SKAPAR EN KONKURRENSKRAFTIG TILLVÄXTKORRIDOR!

Pågående projekt:

Förstudien "Kapacitet i stråket"

Projektet är ett samarbete tillsammans med MidtSkandia och Region Västerbotten och syftar till att ta reda på vilka nya krav den gröna omställningen, den nya geopolitiska situationen samt industrialiseringen av norra Sverige innebär för stråket Blå Vägen.

unsplash