Välkommen till föreningen Blå Vägen E12

Föreningen Blå Vägen E12 är en ideell förening som gemensamt med andra aktörer ska skapa en stark tillväxtkorridor kring Blå Vägen/E12 inom Västerbotten, Sverige.

Föreningens uppgift är att verka för tillväxt i och utveckling av den region som utgör föreningens geografiska intresseområde. Föreningen ska verka sammanhållande för hela den svenska delen av väg Blå Vägen/E12.