- från historisk vandringsväg till modern turistväg

Medan de flesta större vägar i de nordiska länderna är av nyare datum och går i nordsydlig riktning, följer Blå Vägen vattenvägen längs ett flera tusen år gammalt stråk från Atlanten i väst till Onegasjän i öst.

Att resa denna väg bjuder på naturupplevelser utöver det vanliga, men inte bara natur. Kulturen är kanske väl så viktig för besökaren. Då är en resa längs Blå Vägen ett spännande val. Sommar som vinter finns här ett stort utbud av kulturfestivaler, idrottsarrangemang, marknader, folkfester etc. Många arrangemang är årligen återkommande och kan planeras in i en resa, medan andra blir trevliga överraskningar i samband med besöket. Som ett alternativ till flera intressanta museer och gallerier, uppträder med jämna mellanrum professionella teater- och musikgrupper både i Mo i Rana, Umeå, Vasa och Petrozavodsk.

Högskolor och universitet sätter också en tydlig prägel på stadsmiljäerna med dynamisk utveckling och hög trivselfaktor fär alla åldersgrupper. Bara i Umeå finns det över 25 000 studenter och antalet ökar hela tiden!

Förutom att vara en modern turistväg, är Blå Vägen också ett viktigt stråk fär handel och industriell utveckling. Den betydelsen ökar successivt via befolkningstillväxt i städerna, utveckling av regionen och frihamn i Mo i Rana. Tunnel under Umskaret, planerna om en bro över Kvarken och andra näringlivssatsningar i området borgar även fär en framtida positiv utveckling. Med fyra länders natur, kultur och mångskiftande utbud, är det därfär väl förberett för en spännande resa efter Blå Vägen!

 

Buss och tåg

Länstrafiken Västerbotten

Norrtåg

Hela resan

 

Flyg

Hemavan Tärnaby airport

Storumans flygplats

Lycksele flyplats

Umeå Flygplats

Hela resan