Länstrafiken har på uppdrag av Landstinget att fr.o.m. sommaren 2011 starta persontrafik på Tvärstråket mellan Lycksele och Umeå. Starten av persontrafik ställer nya krav på järnvägsspåren med underhåll och standard, och det krävs därför upprustningsbehov. Det finns dessutom önskemål från näringslivet om upprustning av banan utifrån deras behov.

Läs mer: Framtagning av projektansökan för utredning av Tvärstråket