”Marknadsvillkor för person- och godstransporter i öst-västlig riktning” är temat för årets kommunikationskonferens. Under konferensen tar vi reda på hur näringslivet i Kvarken-MittSkandia ser på trafik- och kommunikationsbehov nu, och i framtiden.

Läs mer: Kommunikationskonferens

  • Vi ska verka för rationella transportlösningar både på väg, järnväg, flyg och båt.
  • Vi ska verka för en infrastruktur med god och säker standard.
  • Vi ska främja samarbete mellan företagen i stråket.