INFRA gruppen i samarbete med INAB har jobbat intensivt med remissyttrandet av Kapacitetsutredningen för att lyfta fram Västerbotten och vårt läns behov inom vägnätet, järnvägen, sjöfart och luftfart.