Onsdagen den 19 oktober presenterade Generaldirektoratet för rörlighet och transport vid EU-kommissionen förslaget till det framtida transeuropeiska transportnätet (TEN-T). Det framtida TEN-T kommer att bestå av två olika delar, Core Network och Comprehensive Network. I Comprehensive Network finns nu E12 med tillsammans med övriga Europavägar i Sverige.

Läs mer om detta här>>>