INFRA gruppen i samarbete med INAB har jobbat intensivt med remissyttrandet av Kapacitetsutredningen för att lyfta fram Västerbotten och vårt läns behov inom vägnätet, järnvägen, sjöfart och luftfart.

31 oktober - 1 november 2012 arrangerar Blå Vägen Finland kommunikationskonferens i Vasa, Finland. Mer information kommer inom kort.

Onsdagen den 19 oktober presenterade Generaldirektoratet för rörlighet och transport vid EU-kommissionen förslaget till det framtida transeuropeiska transportnätet (TEN-T). Det framtida TEN-T kommer att bestå av två olika delar, Core Network och Comprehensive Network. I Comprehensive Network finns nu E12 med tillsammans med övriga Europavägar i Sverige.

Läs mer om detta här>>>