Välkommen till föreningen Blå Vägen E12

Föreningen Blå Vägen E12 är en ideell förening som gemensamt med andra aktörer ska skapa en stark tillväxtkorridor kring Blå Vägen/E12 inom Västerbotten, Sverige.

Föreningens uppgift är att verka för tillväxt i och utveckling av den region som utgör föreningens geografiska intresseområde. Föreningen ska verka sammanhållande för hela den svenska delen av väg Blå Vägen/E12.

Västerbottens län har tagit beslut om strategiska satsningar i Tvärstråket. Detta för att ta tillvara effekterna av Botniabanan. En åtgärdslista för hela transportsystemet har tagits fram. Det finns tre högprioriterade åtgärder som är helt avgörande för att dagens trafik på Tvärbanan säkerställs. Läs om målen i foldern:

Tvärstråket järnväg